© Evelivahter.com - Kõik õigused kaitstud. Ärge jagage, kopeeri, paljundage ega müüge ühtegi selle dokumendi osa, välja arvatud juhul, kui olete allkirjastanud lepingu organisatsiooniga Evelin Vahter OÜ. Kõigile rikkumistele esitatakse süüdistus. Kui omate organisatsiooni Evelin Vahter OÜ Lõppkasutaja Litsentsi, võite materjale kasutada enda tarbeks, kuid mitte muul eesmärgil.