Nõustamisteenused Töötukassa toetusel

Töötukassa võimaldab nõustamisteenuseid registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud tööotsijatele.
Töötukassa võimaldab nõustamisteenuseid registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud tööotsijatele. Kui soovite minna nõustaja vastuvõtule, siis rääkige sellest oma konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

Võimalik on kasutada järgmist abi:
Kogemusnõustamine:
Kogemusnõustamine hõlmab:
 • kogemuslikku emotsionaalse, sotsiaalse ja praktilise toe pakkumist, kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla;
 • jõustamist ehk võimaluste ja lahenduste leidmist ja inimese suutlikkuse tugevdamist korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
 • nõustamist terviseprobleemiga toimetulemiseks;
 • töötamise kogemuse jagamist, kliendi julgustamist ja motiveerimist tööd otsima või töötamist jätkama
 • vajadusel abivahendi alast nõustamist, sobivate abivahendite soovitamist ning abivahendite kasutama õpetamist.
Nõustamine võib toimuda nii individuaalse kui grupinõustamisena.

Kogemusnõustamist on kliendil võimalik saada maksimaalselt 10 akadeemilist tundi (m.o 10 x 45 min), põhjendatud vajadusel võib teenust osutada suuremas mahus.

Töötule kliendile makstakse kogemusnõustamisel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga.

Kogemusnõustamise teenuse osutaja:
T&T Teraapia MTÜ
Nõustaja - Evelin Vahter

Sihtgrupp:
Stress, ületöötamine; läbipõlemine; lähisuhtevägivald; foobiad; ärevus; ärevushäire; paanikahäire; lein; šokk ja täielikust kokkuvarisemisest tervenemine ja taastumine 6 kuuga ning tagasi tööle naasmine. Töötus; ümberõpe; tööalane suunamuutus; karjäärimuutus; elukoha ja keskkonna vahetus ning sisseelamine.


Nõustamise keel: eesti / inglise
Kontaktid: E-post: ttteraapia@gmail.com

Nõustamise asukohad
- Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102
- Saku vald, Saku alevik, Pargi tn 27
- E-nõusamine Skype, Facebook Msg
Tallinn, Kristiine linnaosa, Koskla tn 16-----------------
Lisateenused
Võlanõustamine

Töökaotus võib oluliselt mõjutada teie sissetulekuid. Et vältida võlgadesse sattumist või olemasolevate võlgade üle pea kasvamist, tuleks võimalikult kiiresti läbi mõelda, kuidas oma kohustustega toime tulla.

Võlanõustaja poole tuleks pöörduda, kui teil on mõni järgmine mure.
 • te ei tea, kuidas oma sissetulekuga toime tulla;
 • kardate, et teil võivad tekkida probleemid laenude tagasimaksmisel;
 • olete võtnud SMS-laenu, muid lühiajalisi laene või kasutanud krediitkaarte ja ei suuda võetud laene tagasi maksta;
 • olete hädas eluasemelaenude tagasimaksmisega;
 • olete saanud laenukohustuste täitmata jätmise tõttu kohtukutse või teie kontod on arestitud;
 • olete hädas üüri ja kommunaalmaksete tasumisega;
 • teil on muid probleeme, mis on seotud tekkinud võlgadega.
Võlanõustaja aitab teil olemasolevad kohustused  üle vaadata ja annab juhiseid, kuidas edasi minna ning mida teha. Ta on abiks maksegraafikute koostamisel ning tutvustab teile teie õigusi ja kohustusi, et tulevikus ei tekiks uusi võlgnevusi. Vajaduse korral aitab ta  teil kohtu jaoks dokumente ette valmistada ning suunab edasi teiste spetsialistide juurde.

Enne võlanõustaja juurde minekut selgitage välja, kui palju ja kellele teil võlgnevusi on. Võtke kaasa kõik võlgadega seotud dokumendid (nt laenulepingud, võlateated, kohtukutsed, inkassoteated jms) ning kui võimalik, siis ka ümbrikud, milles need teile saadeti.

Võlanõustaja juurde saavad pöörduda registreeritud töötud ning koondamisteate saanud tööotsijad. Kui soovite nõustaja vastuvõtule minna, siis rääkige sellest oma konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

Töötuna registreeritud inimestele, kes osalevad võlanõustamisel, maksame vajadusel sõidu- ja majutustoetust.
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/volanoustamine


Sõltuvusnõustamine

Sõltuvuse tekkimine on pikem protsess. Mida varem sekkuda, seda vähem kogete negatiivseid tagajärgi. Sõltuvusnõustamine pakub tuge neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda või sõltuvust kontrolli alla saada. Nõustaja aitab teil leida lahendusi tekkinud pingetele ja probleemidele, et saaksite  parandada oma toimetulekut ja suudaksite rohkem keskenduda  töö leidmisele ja hoidmisele. Koostöös nõustajaga analüüsite põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leiate uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks. Nõustaja abistab ka ravi- ja muude toetusvõimaluste kaardistamisel.
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/soltuvusnoustamine

Aitan sul leida väljapääsu murest, stressist, kriisist, üksindusest, läbipõlemisest, foobiast, konfliktidest, kodu-, lähisuhtevägivallast, ärevusest, ärevus- ja paanikahäirest või kehalistest haigustest, et taasühineda oma kaotatud Minaga ja pöörduda tagasi oma sisemise rahu ja heaolutunde juurde.

Meetod, mida ma kasutan, aitab sul ületada raskusi, õppida minu sarnastest kogemustest, saada juhiseid ja tuge, et tulla toime oma looga ning saavutada tervenemine, taastumine, rahu ja õnnetunne..

Loe rohkem..

Eelmine
Inimkonna teadvus on ärkamas: teadlased on tõestanud, et maakera Schumanni resonants on kiirenenud
Järgmine
Keha lõhnab tugevalt, higi lõhnab tugevalt, isegi ebameeldivalt..? Mis see on?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: